Handelsbetingelser

Gheist
Eskjærvej 5, 4a
2720 Vanløse
TLF: +4522426282
CVR: 34236151

Generelt

Gheist stiller en online tjeneste til rådighed på https://huskminhjemmeside.dk/. Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger og Gheist.

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem Gheist og én fysisk eller juridisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende Tjenesten.

For at få adgang til Tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere handelsbetingelserne.

Tjenesten giver Brugeren adgang til Gheist’s tjenester bestemt ved bestilling.

Betaling

Alle priser angives i danske kroner (DKR/DKK) ekskl. moms, fragt, told, skatter og andre afgifter.

Betaling for et abonnement betales forud, og der betales for en periode på 3 måneder.

Domænenavne og webhosting

Gheist tilbyder ikke webhosting, domænenavne eller serverplads. Gheist fungerer udelukkende som formidler af kundens køb og kunden er derfor underlagt de vilkår og betingelser der måtte fastsættes af udbyderen for købet.

Tilpasninger og ændringer

Gheist forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen, træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

Opsigelse af abonnement

Opsigelse af Tjenesten kan ske ved udgang af betalingsperioden på 1 måned fra seneste betaling. For at opsige sin aftale skal man bruge det, på forsiden, angivne link eller kontakte Gheist via huskminhjemmeside@gheist.dk

Support, udvikling og konsulentbistand

 1. Kunden er gjort opmærksom på og accepterer, at alle henvendelser til Gheist vil blive behandlet som anmodning om betalbar bistand (med klip eller efter timedebitering), medmindre henvendelse kan henføres til opgaver/supportsager, hvorom der mellem Kunden og Gheist udtrykkeligt er indgået anden aftale.
 2. Betalbar bistand afregnes pr. påbegyndt klip for klippekortaftaler eller pr. påbegyndt time hvis Gheist accepterer at arbejde uden klippekortaftale.
 3. Henvendelser vedrørende priser, anmodning om tilbud, der ikke kræver analyser eller anden bistand, betragtes dog ikke som betalbar bistand.
 4. Kørsel afregnes pr. påbegyndt kilometer i henhold til statens kilometersatser. Udlæg til bro, færger, fly osv. refunderes af Kunden. Gheist skal orientere Kunden om forventede rejseomkostninger, som estimeres forud for arbejdets påbegyndelse.

Klippekort

 1. Klippekort faktureres ved oprettelsen med betalingsfrist netto 8 dage.
 2. Klip fra klippekort kan bruges til betaling af konsulentbistand fra Gheist, herunder websupport, webdesign, grafisk design, WordPress programmering samt andre ydelser, der udføres af Gheist. Herunder udarbejdelse af strategi, websupport, webdesign, grafisk design, Online annoncering, e-mail markedsføring, SEO samt andre ydelser, der udføres af Gheist.
 3. Hvert klip svarer til 15 min. Bistand ydet under klippekortordningen registreres og afregnes (klippes) pr. påbegyndt 15. minut.
 4. Alle klippekort udløber 1 år efter fakturadato.
 5. Klippekort kan ikke overdrages og/eller refunderes.
 6. Gheist administrerer klippekortet og foretager registrering og afregning af forbrug.

Reaktionstid for klippekortaftaler

 1. Det garanteres, at Gheist iværksætter arbejde eller vender tilbage med en forventet tidsplan på afleverede sager indenfor 2 hverdage efter sagens modtagelse.
 2. Gheist behandler og modtager sager fra mandag til fredag mellem 9:00 – 16:00, bortset fra helligdage.
 3. På hverdage i tidsrummet 16:00 – 9:00 samt lørdag, søndage og helligdage behandles sager kun efter aftale.
 4. Akutte sager, dvs. sager, hvor reaktionstiden skal være mindre end 2 hverdage efter modtagelsen af sagen, behandles efter aftale og til 200% takst.

Konsulentbistand efter timedebitering

 1. Konsulentydelser ydes til Gheist’ til enhver tid gældende timepris inden for tidsrummet 9:00 – 16:00 på hverdage.
 2. Konsulentbistand, der ydes til Kunden på Kundens foranledning uden for ovennævnte tidsrum, sker til forhøjet timepris/mod et tillæg på +50% af den gældende timepris. Dette gælder tillige, hvis kunden henvender sig uden for ovennævnte tidsrum, og Gheist besvarer henvendelsen.
 3. Bistand afregnes pr. påbegyndt time.
 4. Bistand hos Kunden eller på en af Kunden anvist lokalitet afregnes ligeledes per påbegyndt time. Starttidspunktet for bistanden er, når konsulenten træder ind af døren og sluttidspunktet er, når konsulenten forlader lokaliteten.
 5. Gheist kan kræve forudbetaling fra Kunden eller depositum, inden arbejdet iværksættes. Gheist skal informere Kunden om dette, inden arbejdet iværksættes/anmodning om konsulentbistand accepteres.

Alle informationer omkring dit webhotel og hjemmeside overleveres via digital mail til den mailadresse som angives under din bestilling. Der tages forbehold for forsinkelser der skyldes

 • Udeladelser eller mangelfuld information fra kunden
 • Nedbrud
 • Svigtende adgang til IT-systemer
 • Ødelæggelse og/eller skadet data af i disse systemer
 • Strømsvigt og/eller svigt i telekommunikation
  Lovindgreb
 • Terror eller hærværk, uroligheder, oprør, sabotage, krig, naturkatastrofer, computervirus eller hacking
 • Strejke, boykot, lockout eller blokade, uanset konfliktens årsag
 • Andre forhold og omstændigheder der er uden for Gheists  kontrol

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld returret på varer købt på hjemmesiden medmindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Ved fortrydelse vil der blive pålagt et administrationsgebyr på 400 kr.

Ønske om brug af fortrydelsesret skal gives på mail. I meddelelsen skal der gøres tydeligt opmærksom på dit ønske om brugen af fortrydelsesret.

Persondata

Læs mere under Privatlivspolitik.

Refusion

Hvis der er aftalt refusion, så bedes du sende dine bankoplysninger, så vi kan overføre det aftalte beløb.

Klagemuligheder

Har du en klage over et produkt, købt hos os, kan der sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Kom godt online

Hvor starter jeg?

Hvad skal jeg bruge for at få mit firma online?

Hvad koster det?

Få lavet dit eget design til en Wordpress hjemmeside

Standard Wordpress hjemmeside

Wordpress vidensbank og artikler

Hvor starter jeg?

Hvad skal jeg bruge for at få mit firma online?

Hvad koster det?

Hvor starter jeg?

Hvad skal jeg bruge for at få mit firma online?

Hvad koster det?